dijous, 13 de novembre del 2014

El llibre del sindicat remença i els pagesos del Penedès (anys 1448/1449)