divendres, 19 d’agost del 2011

El Mas Abadal de Santa Margarida

Aquest mas d’origen medieval situat sota mateix del “castell” de Penyafort, al terme de santa Margarida i els Monjos, és un dels més ben conservats del Penedès. La parròquia de santa Margarida va ser un dels primers nuclis habitats del Penedès. Molts són els llinatges sorgits en una o altra masia d’aquest lloc.
Tenim notícies del mas o casa Abadal a partir del segle XIV, tot i que, probablement és molt més antic. El 1347 són senyors feudals de la casa els cavallers Tallada. Joan Tallada fill i hereu de Berenguer Tallada és el posseïdor. Els Tallada al mateix temps eren els propietaris del castell de la Tallada situada a l’anomenada quadra de Fontallada, dins el terme d’Olèrdola, a prop de la capella del Sant Sepulcre, edifici romànic de planta rodona únic quasi al Principat.
Posteriorment, el 1362, el cavaller Berenguer Gatell de Castellet són els següents propietaris de l’Abadal que el van posseïr fins a finals de segle. També el llinatge Gatell eren els senyors feudals de la quadra de Gatell, situada al terme de Sant Jaume dels Domenys.
Durant el segle XV els afortunats propietaris són els Brunet, mercaders de Barcelona.
El 1495 Pere Joan Brunet, senyor de l’Abadal, es casà amb Aldonça filla del conegut cavaller de Barcelona Guillem de Santcliment.
Al segle XVI un altre cavaller Jaume d’Aguilar de Barcelona i senyor del terme de Castellet estableix la masia al mercader de Vilafranca Pere Riu.
Un molí fariner de la masia en tenim ja notícies l’any 1456. El riu Foix passa per sota mateix de la casa.
L’Abadal conserva els trets fonamentals d’una construcció de l’època medieval: “...gran ràfec de coberta construït amb bigues i llates de fusta, finestres geminades de pedra, grans finestrals amb brancals, llindes i ampits de pedra, obertures de diverses i reduïdes dimensions disposades sense compondre, cantoneres amb carreus de pedra, contraforts de pedra que recolzen la paret,...(Santa Margarida i els Monjos: el nostre patrimoni arquitectònic, quaderns de Divulgació Local, núm.9. Editat per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Any 2003).

1 comentari: