dissabte, 30 d’abril del 2011

FAMÍLIES MEDIEVALS PENEDESENQUES

                        Església de sant Pere de Subirats
1-   ABEYA / ABEYAR / ABEYÀ / ABELLAR /ABELLÓ

S’han trobat dades d’aquesta família a partir de l’any 1323. Originaris de la parròquia de sant Pere de Subirats i també de la de Santa Margarida (als Monjos). Dos masos podrien ser de propietat seva durant el segle XIV o abans: el mas de Savall (Abelló Savall (Subirats) i el mas Brugalet ( Santa Margarida).
Els oficis d’aquesta família van ser pagesos, notaris i ballesters.
Bertran d’Avellà fou procurador reial i governador de Barcelona l’any 1346.
Raimon Abeyar, ballester, viu el 1357 al carrer del Pont Nou (actual carrer de sant Bernat ) de Vilafranca del Penedès.  Ell mateix també disposa d’un alberg al carrer dels Pintors (actual carrer de la Palma) també de Vilafranca.
Bartomeua, filla de Raimon, demana l’any 1396 ser enterrat a l’església de santa Maria del Mar de Barcelona, ciutat on vivia. La germana, Eulàlia es casà amb Bertran Roig, també d’ofici ballester de Vilafranca.
El prevere Arnau Abeya fou administrador de l’hospital del sant Esperit de Vilafranca (hospital medieval que estava situat a l’actual carrer de la Font), durant els primers anys del segle XIV.
L’any 1448, el prevere de l’església de santa Maria del Mar de Barcelona, Gabriel Avella, signa com testimoni en un afer al castell de sant Martí Sarroca.

1323: Raimon Abeyar =
          Subirats              Fill: Raimon Abellar = Saurina
                                             Subirats

1326: Gerald Abeyà = Maria
          santa Margarida
          + 1338

1386: Bernat Abellar = Francesca Forner
          Vilafranca
           + 1386

1396: Raimon Abeyar = Margarita
          Vilafranca
           +1408                Filles: Bartolomeua = Bernat Olesa
                                                                           Barcelona
                                                Eulàlia = Bertran Roig
                                                                 Vilafranca

divendres, 22 d’abril del 2011

CONCURS SOBRE EL PATRIMONI MEDIEVAL AL PENEDÈS I AL GARRAF


Imatge 4:

En aquesta imatge hi tenim restes d'un molí medieval. El seu estat és lamentable com altres aspectes d'aquesta  època que encara es poden trobar per les nostres contrades.
Els molins medievals al Penedès eren situats prop dels rius importants de la comarca. El Foix era el més principal.
Els arrendaments dels molins eren fets per nobles feudals als moliners. El monestir de Santes Creus com a formant part d’aquell domini feudal n’era també propietari de més d’un. Tenim per exemple el cas del Moli del Foix situat als Monjos, on s’ha pogut recuperar i forma part d’un espai pedagògic interessant per tot aquell que el vulgui visitar. Tot i els meus dubtes en quant a la seva explicació històrica que fan i que no entraré a discutir.
El molí en qüestió que ens ha d’interessar (a la imatge) hi ha constància abans del segle XIII. Va funcionar pel que sembla fins el segle XVIII. Continuarem parlant dels molins i els seus moliners i la seva utilitat a la resposta propera.
Aquestes restes corresponen a la masia de Bellstar. Està situada en la parròquia de santa Margarita als Monjos. Moltes de les masies d'origen medieval que pertanyien en aquest terme estan abandonades i a punt de desaparèixer del tot.
El noble i cavaller Raimon de Miravalls, era el senyor de la dita casa l’any 1362. Alamanda era la seva muller. Aquest noble formava part del moviment dirigent de l’Arboç del Penedès i del de Vilafranca del Penedès en aquella època. Castellet i Sant Sadurní de Clariana són altres indrets on hi cobrava rendes o obtenia domini com a senyor feudal.
Beatriu de Bellstar l’any 1388 va ser monja de les clarisses a Vilafranca.
Clara, filla d’Umbert de Bellstar, fou muller d’Asbert de Fontrúbia i es casà després amb el castlà Pere de Vilafranca aquest mateix any.
Marc de Miravalls va ser el seu successor. Continuava regint la casa l’any 1404. Margarita va ser la seva muller. Marc va representar als homes de palau en les Corts de Montsó l’any 1414.
Els Clariana, els Castellbisbal, els Vilafranca, els Montbrú, els Fontrúbia... es van relacionar familiarment amb aquest llinatge dels Miravalls.
Cal recuperar la història física de totes aquestes masies i la vida dels habitants d’aquella època medieval.