dissabte, 24 de març del 2012

Alguns cognoms medievals penedesencs que comencen amb la lletra C


El mas Calabuig al terme de Sant Martí Sarroca


Cabanyes, botiguers de Ribes i Vilanova; Cabeça sastres de l’Arboç del Penedès; Cabot, pagesos de Pacs del Penedès; Cabra del carrer de la Fruita de Vilafranca del Penedès; Cabrera, sastres de Vilafranca; Cahaca de Vilafranca; Calabuig, pagesos del mas Calabuig de sant Martí Sarroca; Calaf, carnissers, originaris de sant Jaume dels Domenys; Calafell, cavallers del Penedès; Calanda, notaris del carrer Graupere de Vilafranca; Calanera amb terres a les Clotes de Vilafranca; Calderer, de Vilafranca; Caldes, carnissers, preveres de Vilafranca; Caldoria, de sant Cugat Sesgarrigues, originaris de València; Calendraix, pagesos, sastres, sabaters, del mas Calendraix prop de Vilafranca; Calidis de Vilafranca; Calopa, sastres de Vilafranca, però també de sant Pau d’Ordal; Calossa, picapedrers de l’Arboç del Penedès; Calsada, pagesos de Vilafranca; Calsareny, notaris de Vilafranca; Calva, sabaters de Vilafranca; Calvet, notaris de Vilafranca; Çamar o Samar, pagesos de Ribes; Camarasa, hostalers; Campamar, carnissers del carrer Pintors (Palma) de Vilafranca; Campanera, pagesos del mas de les Clotes de sant Martí Sarroca; Camps, assaonadors de Vilafranca i Barcelona; Campselles, preveres; Canals, del carrer de Barcelona de Vilafranca; Canon, mestres de cases de Vilafranca; Canyemàs, pagesos del carrer de Sant Pere de Vilafranca; Çapila o Sapila, mercaders, cavallers de Vilafranca i Barcelona; Capellades, pagesos/mercaders de La Granada del Penedès; Capmany, originaris de França, vivint a Vilafranca; Carbó, pagesos/notaris de santa Fe del Penedès; Carbonell, pagesos/mercaders de Castellví de la Marca, Barcelona, Vilafranca; Carboner, de Vilafranca; Çanoguera o Sanoguera, preveres de Vilafranca; Carç, preveres de Vilafranca; Cardo, de Fontrubí; Cardona, mercaders/cavallers...de Barcelona i Vilafranca; Carreres, mestres de cases de Pacs del Penedès; Carreter, del carrer del Graupere de Vilafranca; Carrio, notaris de Vilafranca; Cartró, teixidors de Subirats; Casals, sastres de Vilafranca; Casanoves, picapedres/sastres/teixidors del carrer de la Parellada de Vilafranca; Cases, sabaters/pagesos del mas de la Costa de sant Pere Molanta, de la Geltrú, de Banyeres del Penedès...; Casina, de Vilafranca; Casola, de Torrelles de Foix; Castell, teixidors de Castellví/Vilafranca/Arboç; Castellar, pagesos del carrer de sant Pere de Vilafranca; Castellbisbal, cavallers de Cubelles i del Penedès; Castellet, cavallers....del mas Botins de La Granada; Castelló, paraires de Vilafranca; Castellmós, cavallers de Vilafranca; Castellví, cavallers, teixidors...de Vilafranca i del Penedès;

Església de sant Sadurní al terme de Castellví de la Marca
Català, de Cunit; Caulera, pagesos del carrer Puigmoltó de Vilafranca; Caules, pellissers de Vilafranca, Caus, de Sant Martí Sarroca; Cavaller, corredors d’orella de Vilafranca, de Puigdàlber; Cavals, de Vilafranca; Cayiç, sastres de l’Arboç del Penedès; Cehern, de Vilafranca; Cendrós, de Castellví de la Marca; Çatorra o Satorra, cavallers de Torrelles de Foix; Celma, picapedrers de Vilafranca; Celon de Vilobí del Penedès i Vilafranca; Cendrós, de Castellví de la Marca; Cerç, de Vilafranca; Cercom, de l’Arboç del Penedès; Cerdà o Serdà, teixidors/sabaters de Castellet, de l’Arboç, de Vilafranca...; Ceriol, de sant Pere Molanta; Cervelló, cavallers de diferents llocs del Penedès; Cervera, de Torrelles de Foix; Cespreses, mercaders de Vilafranca; Cespujades, cavallers del Penedès; Cigar, sastres de Vilafranca; Cigie o Sitges, notaris de Vilafranca; Cirera, moliners del molí del Coll prop de Vilafranca; Ciscarts, pregoners de l’Arboç del Penedès; Clapers, hostalers/pagesos...de Vilafranca i de santa Fe del Penedès; Claver, sastres/notaris de Vilafranca; Clergue, preveres de Vilafranca; Closes, sabaters de Vilafranca; 
Coca, sabaters de Vilafranca; Codines, fusters/notaris de Vilafranca; Coll, cavallers/notaris de Vilafranca originaris de Torrelles de Foix; Colldesança, ferres/notaris de Vilafranca; Coloma, picapedres/sabaters...de Vilafranca; Colomer, teixidors/sabaters de Vilafranca i Barcelona; Colteller, notaris/advocats/preveres de Vilafranca i de l’Arboç; Comabella, cavallers del Penedès; Comalonga, notaris...del mas Comalonga de Castellví de la Marca; Comes, teixidors de Vilafranca; Company, notaris de l’Arboç; Conesa, moliners de Vilafranca; Conill, picapedres/pagesos/botiguers... de Vilafranca; Corbera, de Castellví de la Marca; Cordella, sabaters de Vilafranca; Corder, artesans del carrer de la Parellada de Vilafranca; Corredor, del carrer de santa Maria de Vilafranca; Corretger, advocats de Vilafranca; Cortal, pagesos de Vilafranca; Cortei, mercaders de la Geltrú; Cortés, sabaters/mercaders del carrer del sant Esperit de Vilafranca (de la Font); Corts, cavallers de Piera; Cosida, artesans del carrer dels Ferrers de Vilafranca; Costa, corders de Vilafranca; Cotaut, metges de la Plaça del Blat de Vilafranca; Crayel, teixidors de Vilafranca i de l’Arboç; Crebei o Cabreny, mercaders/notaris de Vilafranca; Creixell, pagesos de Pacs del Penedès; Crespo, de Vilafranca; Croses, de l’Arboç del Penedès; Crispià, preveres d’Avinyonet del Penedès; Cuc, pagesos de Castellví i de Vilafranca; Cucullada, del carrer de sant Pere de Vilafranca; Cullerer, pagesos del carrer Pintors de Vilafranca; Curbins o Combis de Vilafranca; Cucrest, de Vilafranca; Curça, hostalers de Vilafranca; Curri, de Castellví de la Marca;

Calendraix o Ca l'Andrax al terme de Vilafranca/La Granada


 Senyal de Bartomeu Cespujades, que fou batlle de Vilafranca del Penedès el 1409.