diumenge, 17 de novembre del 2013

VILAFRANCA I MONTBLANC (SEGLES XII FINS EL XVI)

 
 

 
Diferents dades ens confirmen que la relació dels Bonfill (posteriorment els Vilafranca) amb el Penedès era clara. Les possessions de Berenguer Bonfill i la seva família al Penedès eren moltes i fins i tot podia fer donacions, com a propietari que n’era. Bernat i Guillem no sabem exactament si eren fills o germans de Berenguer, però estem segurs que formen part del mateix llinatge, sobretot per les dates, que no estan tan allunyades les unes de les altres.

Per una altra part, l’any 1151, per un judici celebrat a l’església de Santa Margarida, sabem que Pere Berenguer és batlle comtal i que era germà d’Oller, és a dir dos dels fills de Berenguer Bonfill un dels quals és batlle.[1] Precisament Oller l’any 1160 és també batlle, en aquest cas de Tarragona.[2] L’any següent, Oller, vidu de Guillema, dóna al monestir de Sant Cugat del Vallès els delmes d’uns molins que tenia en el terme de Rafeguera.[3] La relació dels Bonfill és clara també amb Tarragona i Montblanc.

Pere Berenguer és qui l’any 1163 rep del rei Alfons I la carta de població de Montblanc.
[1] Rius, ob.cit., doc. núm. 989: “ Petrus Berengarii, baiulus comitis, et Oler frates eius”…” Signum Petri Berengarii; signum Oler, frater eius”. L’església de Santa Margarida es troba situada dins el nucli de població del mateix nom i municipi, dit actualment Santa Margarida i els Monjos, a la comarca de l’Alt Penedès, a cinc quilòmetres de Vilafranca del Penedès. Fou fundada per Ramon Berenguer IV a principis del segle XII.
[2] La seva signatura amb el seu paper polític dins de Tarragona surt conjuntament amb el batlle de Vilafranca, Pere de Vilafranca, amb el document nùm 87, pàgina 164 del Diplomatari de Santes Creus, on el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, fa una donació de terres a la riba del Francolí a l’abat Pere de Valldaura.
[3] Podem situar Rafaguera el 17 de març de 1143 al terme de Gavà, el castlà d’Eramprunyà Guillem Ramon de Santa Oliva cedia al monestir de Sant Cugat de Vallès unes terres a Castelldefels i el molí de Rafeguera.