diumenge, 8 de maig del 2011

Fragment de la Torregrossa de Vilafranca del Penedès.

Part d'un fragment que es va recuperar d'una torra històrica en l'època medieval del Penedès i més concretament a Vilafranca del Penedès. El públic la pot veure "in situ" però cal dir que continua essent una part o parts d'una gran torra que tenia una importància cabdal en les lluites d'aquell temps. Vilafranca tenia un carrer anomenat de la Torregrossa. Surt en els documents notarials des de finals del segle XIV. Això fa suposar que es va construir conjuntament amb l'ampliació de la muralla feta en aquest mateix temps. En temps de la guerra civil dels anys 1462/72 va ser custodiada per soldats francesos, aquells que van a ajudar al rei Joan II amb la seva conquesta del Principat,concretament l'any 1464 quan les tropes castellanes van fer molt de mal a la vila i s'hi van quedar degut a la traïció de Joan de Beaumount que es va passar a les tropes de Joan II. Aquesta torre devia ser gran, ja que en els documents hi consten que hi feien estada fins a 12 soldats.
Un fragment està a la vista en l'aparcament de la rambla de sant Francesc de Vilafranca. Altres fragments deuen estar encara sota la carretera general o molt a prop.

EL MOLI DEL COLL (SANT MIQUEL D'OLERDOLA)El molí del Coll està situat entre els termes de sant Miquel d’Olèrdola i Vilafranca del Penedès.
De molins medievals n’hi havia al Penedès. Podem saber el cabal que duia la riera de santa Digna, l’aigua que era aprofitada pel molí del Coll, visualitzant les restes dels molins que encara es poden veure, com el del Coll, i la distància que hi ha respecte al llit de la riera actual, que està totalment seca.
Jaume Coll va ser en alguns anys del segle XIV, el moliner que feia moldre el blat per la gent de Vilafranca o voltants, d’ell ve el seu nom. Posteriorment, a principis del segle XV, el moliner va ser Antoni Cirera, més endavant Jaume Rosselló n’era el moliner.
La bassa, el rec, la resclosa eren parts dels molins. Els arrendaments dels molins a vegades eren senyors nobles o el monestir de Santes Creus que els arrendaven a moliners.
Pere Palau va ser el moliner del molí dels Monjos a l’any 1391.
El 1393, Saurina, muller del castlà de Vilafranca, Bernat, ven al noble Joan Espitlles, senyor de sant Martí Sarroca, el molí que tenien en aquell terme, aquest seria el molí de la Bleda. Joan va ser el senyor del molí i que posseïa la facultat d’arrendar-lo a qui volgués.
L’hospital de sant Joan de Vilafranca l’any 1338, tenia el seu propi molí al terme de Puigdecet (als Monjos) aprofitant l’aigua de la riera de la Bleda. El molí de Morató, recollint també aigua de la riera de Llitrà o de la Bleda, els anys dels segle XIV també n’era un dels més profitosos per la gent de Vilafranca i voltants.
Altres molins eren: el de cal Morgades al segle XV. (riera de la Bleda)
Molí del pestell (Vilafranca, riera de Llitrà)
Moli de Ramon Martí (riera de la Bleda o Llitrà)
Molí de la Bleda : Estava situat a prop del mas de la Riba actual, als Monjos. El segle XVIII està en estat ruïnós i abandonat. El que havia estat la bassa era sembrat de ceps. Els Pons i els Gual eren els que l’arrendaven en els anys del XIV i XV.
Molí de les Clotes: situat al terme de Pacs del Penedès. El nom li ve de Bartolomé Clotes, l’arrendador i propietari del mas de les Clotes al segle XIV.
Molí dels Monjos: forma part del senyoriu de Santes Creus en el segle XIV i XV. El moliner Antoni Casanoves l’any 1422 hi viu i hi treballa. En l’arrendament que se li va fer, com altres coses, es diu que pot fer servir el trull d’olives que està a prop del rec i la bassa del dit molí. Posteriorment són familiars del dit Antoni Casanoves els moliners que viuen i treballen en aquest molí.
Podríem parlar molt més de molins medievals. Però sigui aquest, un petit recull d’alguns. Cal conservar les restes per poder arribar a fer un estudi de cada un d’ellls i saber més de la vida d’aquella època medieval tant nostra.