diumenge, 8 de novembre del 2015

L’Hospital Santa Maria de Vilafranca del Penedès (1290-s .XV)
http://www.saint-andre.be/files/photos-histoire/hopital.jpg

Un hospital medieval poc conegut que hi havia a Vilafranca del Penedès fou el de Santa Maria.

La primera data que ens informa de la seva existència és la de 1294. És el castlà Bernat de Vilafranca qui en el seu testament deix cinc sous pel seu manteniment.

És en els diferents anys del segle XIV quan els vilafranquins fan deixes a l’hospital de Santa Maria. El 1329 té uns administradors: Duran Marti, Valenti Alemany i Jaume Mata. Aquests són els encarregats de cobrar diferents censos que rep l’hospital. En aquest any és el d’una casa edificada prop de l’hospital, al carrer de Sant Bernat.

El 1331 el rector de l’església de Sant Pere de Ribes, en Guillem Gener fa una donació en el seu testament també de cinc sous a l’hospital de Santa Maria de Vilafranca.

L’any 1340 Jaume Castell fa donació en el seu testament dels cinc sous al dit hospital a més de dos sous a l’altre hospital de Vilafranca que hi havia, el de Sant Pere, situat al costat del monestir dels franciscans.

El 1348 és Geralda, vídua de Llorens Porta qui fa una deixa de deu sous a l’hospital de Santa Maria. El mateix any Constança muller del cavaller Bernat Coll també hi deix deu sous i cinc sous a l’hospital de Sant Pere.

L’hospital de Santa Maria passa a ser dels Trinitaris

L’any 1374 tenim una data que ens dóna informació de que sembla ser que l’hospital era fins llavors un hospital privat: Jaume Soler i la seva muller Maria oriünds de Terol, vivint en aquell moment a Vilafranca, fan donació de l’administració de l’hospital de Santa Maria de Vilafranca a l’orde dels Trinitaris a través del frare trinitari Bertran Batlle, procurant que l’hospital sigui útil per la seva funció.

El trinitari Bertran Batlle signa un acte notarial en que rep els servidors del dit hospital i els seus brodats (mocadors).

A partir d’aquest any l’hospital passa a ser l’hospital dels Trinitaris. La capella de Sant Pelegri havia estat dels Trinitaris. Situada a la plaça Jaume I. Per tant, l’hospital de Santa Maria el tenien a tocar.

També en aquest mateix any se’l troba com l’hospital situat al carrer de Santes Creus que era el mateix carrer que el de Sant Bernat actual. Tenia el nom de carrer de Santes Creus per tenir aquest monestir la seva seu per cobrar els censos de Vilafranca i del Penedès en aquest carrer.

L’any 1375 el frare trinitari Bertran Batlle ven un censal que hi té el domini l’hospital de Santa Maria d’una casa situada a La Granada que és d’Arnau Arboçar.

Bertran Batlle el 1384 és difunt. En el seu testament fa diferents deixes a l’hospital dels Trinitaris (abans de Santa Maria). Cases i terres situades al poble de Sant Cugat Sesgarrigues que eren de la seva propietat passen al domini de l’hospital.

El 1399 el prevere de Santa Maria, Guillem Solanes és administrador de l’hospital. Això voldria dir que l’hospital havia passat a mans de l’església de Santa Maria i havia recuperat el nom anterior.

El 1400 el sabater Nadal Salvany estableix una casa amb un pou situada al carrer de Sant Julià (altre nom que havia tingut el carrer de Sant Bernat) al paraire Emili Pellisser. Els límits d’aquesta casa són prop el portal de la muralla (la del final del carrer de Sant Bernat); el corredor de la muralla i l’hort de l’hospital de Santa Maria.

A partir d’aquesta data trobem que l’hort és a prop d’algunes cases dels Pellisser situades en aquest mateix indret fins a la meitat del segle XV. A partir d'aquest segle es perd la pista d'aquest hospital que devia enderrocar-se degut tenir molta més importància altres hospitals de la Vila: com el del Sant Esperit o el mateix de Sant Pere.


http://p3.storage.canalblog.com/34/48/845308/65050841_p.jpg

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada