diumenge, 11 d’octubre del 2015

La Casa dels Clapers (1457) situada a Vilafranca del Penedès
http://esphoto500x500.mnstatic.com/casas-medievales-_458257.jpg

Els inventaris de les cases medievals ens ofereixen detalls que ens ajuden a comprendre la poca o molta confortabilitat d’aquelles cases, que semblaven fredes i fosques. Entrem en una casa de l’any 1457.
Coloma, vídua de Gerard Clapers, habitant de Vilafranca, atorga testament l’any 1456. Eren (marit i muller) oriünds del poble de Santa Fe del Penedès. L’any 1457 és ja difunta.
És en aquest moment quan els hereus fan un inventari dels béns que tenia la família en la casa on vivien a Vilafranca, al carrer del Sant Esperit (avui carrer de la Font) cantonada carrer Coltellers (tram últim del carrer de la Parellada fins el començament del carrer dels Ferrers). La part de darrera de la casa era el carrer dels Ferrers.
El inventari comença amb l’entrada i les coses que hi ha en ella, com per exemple: un taronger plantat enmig de l’entrada. Dóna la impressió de ser una entrada de casa de pagès, funcional i no decorativa, on es deixen diferents eines.
La casa del forn era el lloc on es feien el seu propi pa, segurament una edificació petita contigua a la cuina per aprofitar la sortida de fums en una mateixa obertura. El que es troba en el forn és tot el necessari per fer pa: ...una pastera, una post de pastar...
La casa de l’estable era un altre edifici separat del principal i també a prop de la cuina, manera per poder escalfar els animals. No es descriuen animals en el inventari, però sabem del cert havia tres cavalls que molt probablement es van repartir els hereus abans de inventar-los.
El corral o galliner és també situat a prop de la cuina situat també fora. No hi surten tampoc gallines o aus, però sí una caldera grossa que molt probablement seria per posar-hi menjar per les bèsties menudes que tenia el corral.
El celler està situat en la casa per la part del darrera, i segurament amb una obertura per abocar-hi els raïms que portaven de les seves vinyes amb els carros i cavalls. Les botes, portadores, semalers, gerres, utensilis pel vi, tot hi és i també lògicament el cup de cabuda d’unes 30 somades (120 portadores de raïm). Era un cup amb cèrcols de fusta i amb la seva aixeta, per tant no excavat a terra.


Prop hi ha l’escala que es dirigia al primer pis i a les golfes.
Al primer pis hi és situat:
El menjador que era l’estança principal de la casa. Els Clapers la utilitzaven per a menjar i com a sala. Hi ha més de cinquanta elements, abunden les taules i cadires i ornaments com: una estora de València, clavada a la paret...també hi ha cinc ballestes, molt probablement per jugar a la ballesta, joc que es feia en aquests anys a Vilafranca, era un exercici de destresa en el tir de ballesta, disparant al blanc d’un fitó; canelobres. En el menjador també hi trobem eines per filar i cosir. Les llargues hores de Coloma les deuria dedicar a brodar i cosir. Disposava de fibres tèxtils: cànem, estopa, lli, llana, seda, debanadores, torns de filar, cordes, pintes de pentinar cànem...Sabem que els Clapers van viure en la casa amb tres filles que segur també cosien. Càntirs, eines vàries hi són al menjador, que com es veu era una estança ben aprofitada i en un espai més ampli de la resta de la casa.


Una cambra al cap del menjador té un llit amb cortinatges i petges de fusta esculpida i diferents cofres. És una habitació també molt espaiosa, amb més de seixanta elements escrits. Deuria ser la cambra principal on dormien el matrimoni Clapers. Hi ha quantitat d’elements decoratius:..la Passió pintada i penjada a la paret.. un taulell petit per a jugar escacs amb el seu joc...Es jugava a escacs quan es passaven hores al llit. No era freqüent que el tingues molta gent a casa. Hi ha altres aspectes religiosos com: un estoig de breviari...unes ales d’àngel verdes, amb els seus ferros...un calze, un missal amb la seva patena...Sabem que un dels fills dels Clapers era prevere. Les ales d’àngel podrien ser per posar-les en les processons de Corpus. En el segle XV ja se’n feien a Barcelona (no tenim referències a Vilafranca) hi anaven en les processons persones disfressades que representaven els apòstols, el Papa, els Cardenals, el Bisbe, àngels...

En la cambra del Cap de Creus (tram primer de l’actual plaça de la Constitució), per tant, habitació que donava una finestra cap aquest carrer per la part del darrera. Hi ha una porta amb pany i clau. No s’hi podia entrar sempre que es volgués ja que restaria tancada sovint. Hi ha un llit i caixes o baguls de fusta de pi. Hi ha penjat un quadre i molts llençols, tovallons i diferent roba posava dins dels baguls. I continuen havent-hi ornaments religiosos: capseta de tenir òsties, un llibre d’hores...objectes de mesura com les balances, que ens fa pensar en la posible venta directament al públic de part dels fruits de les seves terres.
La cuina la situem a la part baixa, prop del corral i de l’estable. Hi ha mobiliari culinari, taules, bancs per menjar-hi. El pou tocant a la cuina. Els poals de coure esta posats sobre el pou.
A la Privada, la “latrina o comuna”era un lloc reduït. En ella hi trobem un alfabeguera per les olors i dos caperons de portadora per tapar els dos “claveguerams”.
Les golfes o “algorfa” a la part de dalt de la casa. Estan obertes pels costats, sota teulada a dos vessants, tancada amb pany i clau. Hi ha un llit amb el matalàs i llençols i diferent roba.
El inventari ens comenta que tots aquests béns pertanyien a Coloma i que es fa el llistat perquè s’han de subhastar i poder pagar els deutes que havia deixat la difunta.
Podem concloure aquest escrit dient que és una casa d’una família benestant. Els Clapers també els trobem regint una gran hostal en un carrer que desemboca al de la Parellada, (l’actual carrer de Ribera) que fins i tot amb documents el trobem com el carrer de l’hostal d’en Clapers.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada