dimarts, 10 de gener de 2012

El castell de Cunit i els seus senyors feudals


En un memorial d’actes de l’Arxiu de la Catedral de Barcelona hi ha un document, sense data i que es pot situar entre els anys 1131 a 1162, on el comte Ramon Berenguer IV fa donació a Dalmau de Cunit, i a la seva descendència del castell de Cunit...Durant tot el segle XII veiem el noble Dalmau, primer senyor del castell de Cunit. Altres llinatges semblants fan referència a possessions situades a Tàrrega i a Salmella.
En el segle XIII la quadra de Cunit, igualment com les de Vilanova, Rocacrespa, Segur, Enveja i Aderró, s’esmenta com a possessió situada dins el terme i jurisdicció de Cubelles.

El 1352 Jaume Marc senyor de la baronia d’Eramprunyà, fa reclamació de la potestad de la casa de la Sentiu ( Gavà ) al donzell Eimeric de Cunit. El qual s’esmenta com a propietari de la quadra de la Centiu a Eimeric de Cunit. El 1373 s’esmenta el donzell Berenguer de Cunit que posseia el fogatjament del 1359 de les quadres de Cunit i Segur. Cunit igualment com altres feus del castell de Cubelles fou cedit a finals del segle XIV a Bernat de Fortià, incorporant-se novament a la corona quan els béns d’aquest noble foren confiscats.

Durant el segle XV no trobem notícies del castell i quadra de Cunit. Sols a partir de l’any 1462, Andreu Bisbal, senyor de Cunit fou declarat enemic de la cosa publica del Principat el 9 de novembre del difícil any 1462 en temps de la guerra civil contra el rei Joan II. Andreu Bisbal en els anys anteriors visqué a Vilafranca del Penedès al carrer de sant Joan a casa del senyor de Pacs del Penedès, Bellera. L’any 1475 Andreu Bisbal és difunt. La seva vídua Caterina fa un inventari dels seus béns: en aquest any encara disposa de la jurisdicció del castell de Cunit. Va ser també el senyor de la casa de Puig-roig, situat al terme de sant Pere Molanta, que en el moment de l’inventari hi havia 60 ovelles de la seva propietat.
Mes endavant hi trobem en la documentació un Joan de Cunit, que fou porter del rei, que viu a la població de l’Arboç del Penedès (1485).
A principis del segle XVI, Joan de Gualbes, advocat de Barcelona, fou el senyor del castell de Cunit. Com a tal, senyor feudal, estableix terres a Joan Gaçó de la Geltrú l’any 1502.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada