divendres, 22 d’abril del 2011
Aquestes restes corresponen a la masia de Bellstar. Està situada en la parròquia de santa Margarita als Monjos. Moltes de les masies d'origen medieval que pertanyien en aquest terme estan abandonades i a punt de desaparèixer del tot.
El noble i cavaller Raimon de Miravalls, era el senyor de la dita casa l’any 1362. Alamanda era la seva muller. Aquest noble formava part del moviment dirigent de l’Arboç del Penedès i del de Vilafranca del Penedès en aquella època. Castellet i Sant Sadurní de Clariana són altres indrets on hi cobrava rendes o obtenia domini com a senyor feudal.
Beatriu de Bellstar l’any 1388 va ser monja de les clarisses a Vilafranca.
Clara, filla d’Umbert de Bellstar, fou muller d’Asbert de Fontrúbia i es casà després amb el castlà Pere de Vilafranca aquest mateix any.
Marc de Miravalls va ser el seu successor. Continuava regint la casa l’any 1404. Margarita va ser la seva muller. Marc va representar als homes de palau en les Corts de Montsó l’any 1414.
Els Clariana, els Castellbisbal, els Vilafranca, els Montbrú, els Fontrúbia... es van relacionar familiarment amb aquest llinatge dels Miravalls.
Cal recuperar la història física de totes aquestes masies i la vida dels habitants d’aquella època medieval.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada