divendres, 4 de març de 2011

L'ORGANITZACIÓ DE LES MANS A LA UNIVERSITAT DE L' ANY 1365


Dins de les ciutats medievals, hi havien tres grups de ciutadans, organitzats a partir dels seus oficis. Aquests grups s’anomenaven mans, i es dividien en tres grups: la mà major, la mà mitjana i la mà menor. La mà major comprenia els ciutadans honrats, advocats, notaris i metges. La mà mitjana era formada pels mercaders i els artistes. Per últim, dins el grup de la mà menor hi havien els menestrals
Tenim dades notarials que ens parlen d’una organització diferent pel que fa a Vilafranca del Penedès. El dia 1 de gener de l’any 1365 s’intenta reorganitzar el Consell de la Vila. Hi havien dotze consellers, un de cada ofici. Van ser elegits, -tot i que el document no diu com- quatre jurats: Ramon de Senyecs, Joan Colteller, Berenguer Misser i Marc de Cabreny. Tots quatre eren ciutadans honrats i foren elegits pels dotze consellers. La diferència amb altres ciutats medievals catalanes és que a Vilafranca s’escollien els consellers segons els seus oficis, no per mans.
Els oficis que apareixen, segons el document, són: savis (advocats), mercaders, ferrers, corredors d’orella, sastres, teixidors, picapedrers i fusters, notaris, sabaters, carnissers i cavadors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada